Trening je namijenjen:

 • direktorima prodaje, prodajnim menadžerima
 • voditeljima prodaja i prodajnih timova
 • prodajnim predstavnicima
 • svim djelatnicima koji sudjeluju u bilo kojoj fazi prodajnog procesa

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati će osnovne segmente i faze prodajnog procesa
 • prepoznati karakteristike svakog pojedinog segmenta prodajnog procesa
 • prepoznati prioritetne segmente prodajnog procesa sukladno prioritetima i ciljevima prodajne organizacije
 • definirati aktivnosti poboljšanja pregovaračkog pristupa i komunikacije u procesu prodajnog pregovaranja
 • upoznati postupke i radnje kako bi mogli standardizirati prodajni proces sukladno karakteristikama vlastite prodajne organizacije
 • osnovno polazište treninga je prepoznavanje važnosti i značaja svih segmenata prodajnog procesa postizanje
 • prepoznati postojeća iskustva i karakteristike postojećeg prodajnog procesa
 • kako koristiti novo stečena znanja u funkciji usavršavanja postojećeg stanja unutar vlastite prodajne organizacije
 • prepoznati potrebu standardiziranja prodajnog procesa

Kratki sadržaj treninga:

 • prodajni proces sastavni element prodaje
 • sadržaj i elementi prodajnog procesa
 • strategije i taktike u definiranju i vođenju prodajnog procesa
 • standardizacija sadržaja, postupaka i radnji svih segmenata unutar prodajnog procesa
 • daljnje aktivnosti na poboljšanju efikasnost prodajnog procesa

Metode rada:

 • interesantno, zanimljivo i zabavno predavanje utemeljeno na  vlastitom iskustvu i primjerima iz prodajne prakse
 • vježbe (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)
 • prenošenje znanja i iskustava unutar grupe
 • prepoznatljivi i brzi učinci

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati