Trening je namijenjen:

 • osobama kojima je cilj uspješno prezentiranje ideja i stavova
 • osobama koje rade u marketingu, prodaji, odjelima za odnose s javnošću
 • osobama koje zbog prirode posla nastupaju u javnim medijima (tv, radio i slično)
 • osobama koje trebaju sažeto i jasno odgovarati na pitanja
 • osobama koje žele raditi na vlastitom „brandu“, tj. „brandu“ tvrtke koju zastupaju
 • osobama koje žele razviti umijeće aktivnog slušanja i komuniciranja
 • projekt menadžerima
 • menadžerima i osobama na rukovodećim pozicijama
 • osobama koje su vođe tima ili sudjeluju u timskom radu
 • osobama kojima je javni govor/govor pred drugima dio svakodnevnog poslovnog okruženja
 • onima koji se žele bolje i sigurnije osjećati pri javnom nastupu

Kratki sadržaj treninga:

 • jasnoća mišljenja
 • konciznost prilikom odgovaranja
 • lociranje „ključne“ ili „tematske“ riječi
 • kako prilagoditi svoj od-govor mediju u kojem se odvija razgovor
 • savladavanje retoričkih vještina
 • upoznavanje ključnih stilskih figura i tropa koje će podići stupanj sugestivnosti vašeg odgovora
 • kako izgraditi i kratko evaluirati vlastiti „brand“
 • suočavanje s afirmativnim pitanjima i tzv. subverzibnim pitanjima
 • kako uskladiti vlastitu namjeru, željeni ishod i islaz
 • ojačavanje sugestivnosti prilikom raz-govora
 • ojačavanje uvjerljivosti
 • preciznost misli – preciznost odgovora
 • emotivnost: kontrola emocija i emotivno djelovanje na sugovornika
 • suočavanje s neočekivanim pitanjima od strane auditorija
 • sposobnost prekvalificiranja neugodnih pitanja u priželjkivana pitanja
 • razvijanje dodatne sigurnosti u vlastite potencijale
 • osnaživanja i razvijanje vlastitih kreativnih potencijala
 • povezivanje sa svojim unutarnjim potencijalima,
 • vježbe za prevladavanje privremene kreativne blokade u urgentnim situacijama
 • spoj i veza verbalne i neverbalne komunikacije
 • značenje neverbalnih znakova, njihovo detektiranje i tumačenje, kako bi se iznjedrio efektan odgovor

Ishodi:

Brzo reagiranje u nepredviđenim situacijama, brza prilagodba mediju, preciznost i efektnost u izričaju, konciznost, jasnoća misli i jasnoća vlastitog cilja prilikom razgovora, sažeta prezentacija vlastitog „branda“

Metode rada:

 • vježbe koje su vezane uz različite tipove javnog nastupa
 • vježba: jasna pitanje i koncizni odgovori
 • vježbe: figure i tropi, kako bi iskaz bio efektan, jasan, bridak
 • vježba: jasnoće misli
 • vježba: jasnoća cilja i željenog ishoda
 • vježba konciznosti u vlastitom izričaju
 • vježbe aktivnog slušanja
 • vježbe „čitanja“ neverbalnih poruka sugovornika
 • vježbe retoričkih figura
 • „brainstorming“ kao put ka autorefleksiji (tematiziranje željenog ishoda)
 • vježbe artikulacije
 • vježba stvaranja svog osobnog sigurnog prostora
 • vježbe za smirivanje misli i relaksiranje tijela
 • vježbe sinkroniziranja tijela i daha/ neverbalnog i verbalnog
 • vježbe za podizanje energije
 • procjena individualnog statusa
 • snimanje kamerom i individualna analiza (predviđeno je jedno snimanje kamerom, kako bi se u zadanom vremenu polaznici mogli kvalitetno upoznati s predviđenim sadržajem)

Trajanje  treninga:

 • 10 do 16.30h

Kotizacija za otvoreni trening:

1.590,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak

NAPOMENA: Za tri i više prijavljenih polaznika iz iste tvrtke odobravamo 10% popusta. Fizičke osobe ostvaruju 40% popusta