Trening je namijenjen:

 • HR osobama koje su odgovorne za dizajn procesa godišnjeg razgovora sa zaposlenicima
 • rukovoditeljima koji provode godišnje razgovore sa zaposlenicima
 • vlasnicima tvrtki, i voditeljima svih razina
 • odgovornima za timove, njihovu motivaciju i rezultate

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • zašto uvoditi godišnje razgovore sa zaposlenicima
 • kako pripremiti i koristiti godišnji razgovor
 • kako kreirati i koristiti pripremni obrazac za razgovor
 • kako pripremiti pregled ciljeva i zadataka u protekloj godini /razdoblju
 • osnovni elementi procesa
 • kako sebe pripremiti za vođenje godišnjih razgovora
 • kako pristupiti analizi proteklog razdoblja i učinka
 • kako definirati godišnje ciljeve i uskladiti ih sa zaposlenicima
 • kako ciljano voditi razgovore sa zaposlenicima
 • razlikovati vrste pitanja i osvijestiti kad upotrijebiti koje
 • osvijestiti različitosti među pojedinim zaposlenicima i prilagoditi svoju komunikaciju svakome od njih
 • važnost vođenja periodičkih razgovora sa zaposlenicima

Kratki sadržaj treninga:

 • godišnji razgovori kao dio HR procesa
 • godišnji razgovori kao učinkoviti alat kojeg tvrtka upotrebljava za svoj razvoj i razvoj svojih zaposlenika
 • svrha i ciljevi godišnjeg razgovora
 • karakteristike dobre komunikacije s članovima tima
 • parametri za praćenje razvoja zaposlenika
 • postavljanje dobro oblikovanih ciljeva
 • pretpostavke za uspješno provođenje razgovora sa zaposlenicima
 • osobine ličnosti, uvjerenja, vrijednosti, motivacija
 • vrste pitanja i ciljana upotreba raznih vrsta pitanja u pojedinim situacijama
 • aktivno slušanje, karakteristike i metode
 • coaching pristup
 • izricanje pohvala i kritika

Metode rada:

 • pozitivno propitivanje
 • predavanje
 • igra uloga
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • otvoreni dijalog
 • razmjena znanja i iskustva
 • osvrt na znanje, iskustvo i praksu
 • osnovne moderatorske metode

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Bez obzira koliko su široko razvijeni HR procesi u kompaniji, godišnji razgovor je jednostavan proces koji služi prvenstveno za stvaranje osjećaja da je svaki zaposlenik vrijedan resurs kompanije te da se voditelj osobno brine o interesima, potrebama i željama zaposlenika kao i da su postignuti rezultati i definirani ciljevi svakog zaposlenika važni u cjelokupnom procesu dostizanja kompanijskih ciljeva i razvoja organizacije. Godišnji razgovor je također prvi korak za identificiranje potencijala kompanije i definiranje posebnih razvojnih koraka za potencijale i talente

Na radionici ćete naučiti kako ispravno definirati proces uzimajući u obzir sve relevantne elemente, koje perspektive trebate sagledati pri definiranju koraka godišnjeg razgovora, koju ulogu imaju i što trebaju znati voditelji, zaposlenici, a što HR osobe prije ulaska u proces. Imat ćete prilike čuti praktične primjere i iskustva iz organizacija u kojima se ovaj proces već primjenjuje.

Kotizacija za otvoreni trening:

250 EUR + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak