Trening je namijenjen:

 • direktorima i rukovoditeljima na različitim razinama unutar poduzeća
 • direktorima srednjih i malih poduzeća
 • HRM rukovoditeljima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati suvremene načine rukovođenja i tehnike poticanja svojih suradnika
 • shvatiti ulogu, dimenzije i važnost rada sa suradnicima
 • shvatiti pojam, ulogu, dimenzije i važnost vođenja
 • razumjeti višeznačnost vođenja za optimalno korištenje resursa poduzeća
 • spoznati koje su glavne odlike učinkovitog liderstva
 • motivirati sebe kao vođu na razumijevanje suradnika i članova svoga tima
 • naučiti metode stjecanja liderskih vještina i načina liderskog promišljanja
 • unaprijediti organizacijsku kulturu i razinu komunikacije među zaposlenicima
 • povezati važnost utvrđivanja razine zadovoljstva zaposlenika za vođenje poduzeća i ostvarenja zadovoljstva gostiju
 • saznati modele osnaživanja uloge i značaja svakog zaposlenika u realizaciji kratkoročnih (operativnih) i dugoročnih (strateških) ciljeva tvrtke

Kratki sadržaj treninga:

 • koje su glavne zadaće rukovođenja
 • zašto je vođenje nalik žongliranju
 • što je prava priroda rukovođenja
 • kako “učeća organizacija” potiče ostvarenje ciljeva i razvoj tvrtke
 • saznati 10 ključnih odlika uspješnih rukovoditelja
 • kako vođa stvara vizije poslovanja i pridobiva ljude
 • kaskade leadershipa u suvremenom poduzeću
 • razlike između tradicionalnog i modernog lidera
 • 7 temeljnih osobina uspješnog vođe
 • kakve sposobnosti, vještine i talente moraju resiti čelne ljude u poduzećima
 • model obrnute piramide rukovođenja u modernoj organizaciji
 • stilovi vođenja organizacije i “usidrenje” poslovne promjene
 • stvaranje organizacijskih vrijednosti (identitet i osjećaj pripadnosti)
 • četiri osnovna stila rukovođenja
 • zašto uspješan vođa mora znati i voditi i upravljati
 • kako vođa stvara sljedbenike i potiče ih na nove načine promišljanja
 • dimenzije rukovođenja: usklađivanje (alignment) i prilagođavanje (adaptability)

Metode rada:

 • PowerPoint prezentacija
 • vježbe na temelju najboljih domaćih i svjetskih praksi, kao i poslovnih iskustava predavača
 • analize konkretnih primjera uspješnog rukovođenja s diskusijom
 • testovi i vježbanje temeljnih značajki uspješnog vođenja
 • analize primjera teorije i pristupa uspješnih poslovnih lidera s diskusijom
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati